Bilder på valpar ur alla mina kullar

QuittiesCk99 Cleo

AnniesDk00 DonJuan liten med moster Tessie

QuittiesEk00 HPEllie

AnniesFk00 HPFanny längst till höger

QuittiesGk01 CKGeisha

ElliesHk02 CKHanna

AnniesIk02 Ida

AnniesJk02 BIRvalpJoker

FannysKk03 CKKlara till höger

FannysLk03 CKLeaLaika till vänster

HannasMk04

FannysNk05

KlarasOk05

IdasPk05 Pascha i mitten

GeishasQk05

IdasRk06

HannasSk06 Sanna till höger

FannysTk07 Theo

KlarasUk07 Uno

KlarasVk08 Victor,Vasco,Vilma till höger

Victor

Vasco, Klaras vackra son, Vilmas bror

Vilma

SannasXk09

RikasYk09

KlarasZk09 CKZaga längst bak

KlarasAk10 Alice Ayla

VilmasBk10

ZagasCk12

VilmasDk12

Emma 8v

Fanta 7v

Freja 7v

Gula Stugans Hanna

Lite bilder på mina sålda valpar
Eng: Some pictures of sold puppies